Architecten gilde blog
Zonnepanelen, optimale inpassing bij gebouwen.

Duurzame energieopwekking door plaatsing van zonnepanelen op gebouwen. Hierin onderscheiden we een tweetal typen:

– zonnecellen (elektriciteit) of;

– zonnecollectoren (warm water/CV).

Zonnepanelen: zonnecellen vs zonnecollector (zonneboiler)

Zonnecellen: links zonnecollectoren (warmwaterboiler) vs. rechts zonnecellen (elektriciteit).

 

De beste opbrengst wordt behaald door
zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte opwekken. Het warme water wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de vloerverwarming en warmwaterboiler. De elektriciteit wordt met het elektriciteitsnet uitgewisseld.

 

Plaatsing zonnepanelen op dak of gevel

Bij de plaatsing van zonnepanelen dient rekening gehouden te worden met de oriëntatie ten opzichte van de zon. Beschaduwing door schoorstenen of bomen dient men te voorkomen.

Binnen Nederland heeft de kuststrook het hoogste aantal zonuren. Optimale positionering zonnepanelen (zonnecel / zonnecollector) uit onderstaande weergave te bepalen:

Overzichtskaart Zoninstraling Nederland Zonurengemiddelde

Daarnaast kan ook uit onderstaande grafiek de beste oriëntatie bepaald worden.

orientatie zonnepanelen en zonnecellen tegen hoogste opbrengst bij dakhelling

Zonnepanelen met een Zuidelijke oriëntatie én een dakhelling tussen de 30 en 40 graden leveren het maximale rendement. Wordt hiervan afgeweken, dan zal het rendement afnemen. Zonnepanelen binnen het groene vlak leveren een prima rendement. Deze zonnepanelen zijn echter erg kostbaar.

Zonnepanelen worden steeds goedkoper, oriëntatie minder van belang

Doordat zonnepanelen steeds voordeliger worden, is het minder van belang om aan een strikte zuidelijke oriëntatie vast te houden. De wijze van bevestiging of eventueel dubbel gebruik vormen een kostenfactor die meer van belang is. Daarom worden zonnepanelen en zonnecollectoren steeds vaker direct op een dakvlak gemonteerd, zonder dat een ingewikkelde achterconstructie nodig is. Met die besparing leg je een paneel extra, wat het ‘verlies’ compenseert.

In dit artikel wordt hier dieper op ingegaan: Oriëntatie zonnepanelen minder van belang.

 

Meerwaarde creëren, door meervoudig gebruik van zonnepanelen.

Zonnepanelen hebben als enkelvoudige functie het opwekken van elektrische of thermische energie. Op het moment dat zonnepanelen als (waterafvoerende) dakbedekking wordt gebruikt vervult deze een dubbele functie. In dat geval kan immers bespaard worden op dakpannen. Zonnepanelen kunnen ook gebruikt worden als structurele zonwering, boven bijvoorbeeld ramen. In de zomer staat de zon hoog en wordt zonlichtinval, met bijbehorende opwarming door de ramen beperkt. In de winter staat de zon laag, en valt zonlicht, met de gewenste opwarming de ruimte binnen.

Voorbeeld: Meervoudig gebruik van zonnecellen die tevens dient als structurele zonwering.

 

Duurzame mogelijkheden voor mijn woning of bedrijfsgebouw?

Wij helpen u graag bij de inventarisatie van de mogelijkheden die uw woning of bedrijfsgebouw te bieden heeft. Neem contact met ons op, door hier uw vraag vrijblijvend aan ons kenbaar te maken.

 

Van energie neutraal gebouw, naar energie leverend gebouw!

In een periode van 5 tot 10 jaar zullen enkel nog energie neutrale gebouwen gerealiseerd mogen worden. Dat klinkt misschien als toekomstmuziek, maar is reeds op betaalbare wijze te realiseren. De stichtingskosten voor een duurzaam gebouw zijn dan wel hoger, maar wanneer we naar de totale eigendomskosen  (total costs of ownership) kijken ligt het omslagpunt binnen een periode van 10 jaar. Zodra het omslagpunt behaald is zijn de extra investeringskosten feitelijk afgeschreven, en is enkel nog sprake van de onderhoudskosten en eventuele vervangingswaarde wanneer een onderdeel defect gaat.

Een energie neutraal gebouw voorziet gedurende zijn jaarlijkse verbruik in de eigen energiebehoefte, waarbij energie aan bijvoorbeeld het energienet wordt uitgewisseld. Het energieverbruik wordt laag gehouden, door:

Hoge isolatiewaarde toe te passen (en de energievraag te beperken);

Te ontwerpen met gebruikmaking (of wering) van zonlicht- en daglichtinstraling;

– Energiezuinige (LED)verlichting.

 

De trias energetica staat hierbij centraal:

– 1. Reduceer de vraag (energie besparing);

– 2. Zet duurzame energiebronnen in (zoals zonnepanelen);

– 3. Gebruik fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk.

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive