Architecten gilde blog
Renoveren woning, energielabel G naar A

Eind 2010 heeft ArchitectenGilde haar eerste duurzaam gerenoveerde woning opgeleverd. In 2007 hebben we hiervoor een duurzaam renovatieplan opgesteld, aansluitend is de uitvoering door ons gecoördineerd. Door een integrale werkwijze, waarbij synergie de kwaliteit heeft vergroot tussen de verschillende bouwdisciplines, is de basis gelegd aan een renovatieplan dat klaar is voor de toekomst. Het energielabel steeg van label G naar label A. (de hoogste labelklasse) En dat voor een woning uit 1924!

Woningrenovatie naar energielabel A (+)

Met verdergaande maatregelen, zoals een zonnecollector op het dak, is zelfs een energielabel A+ haalbaar.

Dit renovatieplan werd al in 2008 opgesteld. Out-of-the-box denken en pionieren is voor ons een vanzelfsprekendheid. Op die wijze weten wij ons immers te onderscheiden, en vooral onszelf scherp te houden en uit te dagen!

Woningverbeterende maatregelen:

Een kort overzicht van de genomen maatregelen voor deze woning uit 1924:

  1. – realiseren van een hoge isolatiewaarde voor de gevels en dak,
  2. – het toepassen van HR++ beglazing;
  3. – WTW-systeem voor douche en ventilatie;
  4. – toepassen van een LTV-systeem; (lage temperatuur verwarming)
  5. – toepassen van zoneregeling per (verblijfs)ruimte;
  6. – ondervangen van koudebruggen;
  7. – toepassen dubbele tochtdichting.

 

De keuze van de juiste woningverbeterende maatregelen is per woning verschillend. Daarom zal door ons eerst een inventarisatie gemaakt worden van uw woning. Op deze wijze wordt inzichtelijk welke maatregelen voor uw woning noodzakelijk zijn om het gewenste energielabel te realiseren.

Door het renoveren van een woning worden de totale woonlasten teruggebracht. De woning heeft daardoor een vergelijkbare woonkwaliteit als een luxe uitgevoerde nieuwbouwwoning. De duurzame renovatie van deze woning uit 1924 laat zien dat het hedendaagse realiteit is!

Renoveren label G naar A

Afbeelding: Energielabel van de duurzaam gerenoveerde woning uit 1924
 

Renovatieplannen? Of wilt u uw energielasten drastisch terugbrengen en gelijktijdig het wooncomfort vergroten?

Met de stijgende energieprijzen en de lage bouwkosten van de huidige tijd, een mooie gelegenheid!

 

Duurzame renovatie met groenfinanciering!

Heeft u renovatieplannen, maar is de bank terughoudend? Een groenfinanciering maakt het mogelijk! (Groene lening of hypotheek, via het agentschap. Neem vrijblijvend contact met ons op)

Achtergrond

Oude woningen zijn vaak energievreters. In de loop de jaren hebben veel particuliere woningbezitters hun huizen geïsoleerd en van dubbelglas voorzien. Toch heeft meer dan een kwart van de koopwoningen nog een energielabel F of G. Die woningen vormen een belasting voor het milieu en voor de portemonnee van de eigenaar. Er valt dus heel wat te verdienen door bij een renovatie de energievraag van zo’n woning te verbeteren tot een duurzame label A of label B woning.

Projecten

De renovatie van een koopwoning komt in aanmerking voor een groenverklaring als de woning een energielabel F, G of E heeft, en er door de renovatie minstens vier labelstappen op vooruitgaat en dan label A of B krijgt.

Voor wie

Eigenaren-bewoners van koopwoningen.

Technische randvoorwaarden

De verbetering van het energielabel moet worden aangetoond aan de hand van bijvoorbeeld een rapport van een gecertificeerde adviseur.
Als er bij de renovatie hout wordt gebruikt, moet dat duurzaam geproduceerd zijn dat voldoet aan de criteria van de overheid (TPAC). Dit houdt in dat de keten gecertificeerd dient te zijn zoals ook uitgelegd in de nieuwsbrief van groenbeleggen van februari 2009.

Overige randvoorwaarden

Alleen woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning komen in aanmerking.

Groene lening of hypotheek

Op grond van de verbouwplannen en de stukken die aantonen dat de energieprestatie van de woning voldoende verbetert, kan de bank een groene lening of hypotheek aanbieden met een rente die onder de normale rente ligt. Het maximale bedrag voor het groene deel van de lening of hypotheek hangt af van de verbetering van het energielabel van de woning voor en na renovatie:

  • van energielabel E naar energielabel A: € 50.000
  • van energielabel G of F naar energielabel B: € 50.000
  • van energielabel G of F naar energielabel A: € 100.000
ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive