Architecten gilde blog
Kavel voor Droomhuis – Noord Brabant

Een eigen droomhuis realiseren nog steeds in trek!

Ook in deze tijd is er nog steeds veel interesse onder particulieren om zelf hun droomhuis te realiseren. In deze kopersmarkt blijkt dat er genoeg kavels aangeboden worden om samen met ons uw droomhuis te realiseren.

Een overzicht, onderverdeeld in de Regio’s:

De Meierij (Heusden, Drunen, Vlijmen en onderliggende dorpen als Doeveren, Elshout, Giersbergen, Haarsteeg, Hedikhuizen, Heesbeen, Herpt, Nieuwkuijk en Oudheusden);

Het Land van Heusden en Altena, (Woudrichem, Aalburg en Werkendam en onderliggende dorpen)

De Bommelerwaard (Zaltbommel en Maasdriel, en de onderliggende dorpen).

 

Voor overige bouwontwikkelingen
verwijzen wij u door naar de internetsite van de gemeente, onderdeel Bouwen en Wonen.

 

De Meierij

Gemeente Heusden

Vlijmen, Meliepark II

Kavels binnen een woonerf, uitbreidingswijk Meliepark II te Vlijmen. Zit uw kavel erbij? Vraag hier offerte aan voor het ontwerp!

Vlijmen, Geerpark

Kavels in een uitbreidingswijk van Vlijmen, genaamd Geerpark. Zit uw kavel erbij? Vraag hier offerte aan voor het ontwerp!

Haarsteeg, kavels Willy van den Berkstraat

Kavels in het kader van Ruimte voor ruimte, aan de Willy van den Berkstraat te Haarsteeg.

 

Het Land van Heusden en Altena:

Gemeente Wijk en Aalburg

Eethen, Dorpsontwikkelingsplan

Eethen, Zuidrand Eethen

Aan de rand van de dorpskern Eethen is onlangs gestart met de eerste fase van de planontwikkeling Zuidrand Eethen.

Fase 1: woningen in boerderijvorm, de zogenoemde boerenhoven. In twee hoven worden woningen voor diverse doelgroepen gerealiseerd. De huurwoningen voor senioren zijn energieneutrale woningen.
Fase 2: basisschool, kinderdagverblijf, gymzaal, bibliotheek.
Fase 3: winkel, huur- en koopappartementen.
Fase 4: starterskoopwoningen, duurdere twee-onder-een-kapwoningen.

Eethen, Bollenhoef

Woningbouwcorporatie Woonlinie ontwikkelt woningbouw aan de rand van de bebouwde kom van Eethen achter de woonbebouwing aan De Hoek. Aannemer J. Dekker v.o.f. bouwt het plan.

De locatie wordt aangeduid als “Bollenhoef”. De ontwikkeling betreft de bouw van 27 woningen, als volgt verdeeld:
– 6 twee-onder-één-kap woningen
– 2 vrijstaande woningen
– 11 geschakelde woningen/twee-onder- één-kap woningen
– 8 rijwoningen, bestaande uit twee vrije sector woningen, 4 huurwoningen en 2 koopwoningen voor starters.

Fase 1 (3 woningen) is inmiddels afgerond, Fase 2 Bollenhoef is in ontwikkeling.

Meeuwen, Korenmolen:

Aan de Korenmolen 35-45 zal Woonlinie begin 2012 starten met de bouw van een 4 starterswoningen en 2 hoekwoningen. Achter deze rij woningen verkoopt de gemeente Aalburg 4 percelen voor een vrijstaande woning aan de Grondzeiler (het verlengde van de Korenmolen).

Veen, De Eng:

In het voorjaar van 2012 gaan de eerste graafmachines aan de slag en worden de riolering, Nutsvoorzieningen en wegen aangelegd. Als het gebied bouwrijp is en de verkoop van de woningen vordert, kan de bouw beginnen. De gemeente Aalburg en Woonlinie gaan de eerste acht percelen uitgeven in nieuwbouwplan Den Eng in Veen.

Op de kavels heeft u de mogelijkheid uw eigen droomwoning te bouwen. Ook kunt u samen met een toekomstige buur een gezamenlijk plan voor een twee-onder-één-kap woning indienen. U bent na aankoop van een kavel zelf verantwoordelijk om een nieuwbouwplan te maken en een zogenaamde omgevingsvergunning voor bouwen aan te vragen. Inschrijven voor deze kavels is vrij, u hoeft geen sociale en/of economische binding te hebben met de gemeente Aalburg.

De wijk wordt gefaseerd uitgevoerd, omdat het plan totaal meer dan 130 woningen bevat. Tot 2017 blijft de wijk in ontwikkeling. Het plan voorziet ook in een ruimte voor een kerk. Het doel van Den Eng, de nieuwste wijk van Veen, is het uitstralen van een sterke samenhang.

De kavels zijn te bebouwen als Woonlinie en de gemeente Aalburg het gebied bouwrijp hebben gemaakt. In dat geval liggen er wegen, riolering en nutsvoorzieningen in het plangebied. Naar schatting zijn deze werkzaamheden in mei 2012 gereed en kan het kavel aan u worden opgeleverd.

Veen, Dorpsontwikkelingsplan

Veen, Schmitzstraat:

Woonlinie biedt aan de Schmitzstraat in Veen kavels te koop aan. Op de kavels staan nu nog een aantal seniorenwoningen, maar deze woningen voldoen niet meer an de eisen van deze tijd. De huidige seniorenwoningen aan de Schmitzstraat worden gesloopt.
Kavelprijs 275 euro per m2 (excl. BTW) Minimale kavelmaat is 9 meter breed. Het perceel is circa 45 meter diep.

Wijk en Aalburg, De Wiek:

Aan de Wiek te Wijk en Aalburg wordt het bouwplan De Wiek ontwikkeld. In dit nieuwbouwproject worden 6 koopappartementen gerealiseerd bedoeld voor starters.

Wijk en Aalburg, Blokland (op terrein voormalige middelbare school)

In het gebied tussen de Wijksestraat en de Engelsestoof in Wijk en Aalburg wordt een nieuw woongebied ontwikkeld, genaamd Blokland. Het terrein is inmiddels bouwrijp gemaakt. Op deze locatie worden de komende jaren 35 woningen gebouwd.

SIR-55 bouwt hier inmiddels diverse seniorenwoningen.

Wijk en Aalburg, Oude Kerkstraat

Aan de Oude Kerkstraat zullen 16 appartementen voor begeleid wonen en 8 woningen worden gerealiseerd door Almbouw.

 

Gemeente Woudrichem

Woudrichem, Postweide

Diverse woningen en appartementen in ontwikkeling door Tankens Projectontwikkeling BV en Aannemingsbedrijf Tankens Andel BV.

Almkerk, Den Doorn (gebied voormalige zwembad)

Tweede fase (B, 2012), Derde fase (C, 2013-2014), Vierde fase (D, vanaf 2015)

In totaal worden er 130 woningen, een Rabobank en een bioscoop gerealiseerd. Daarbij wordt het sportcomplex heringericht en worden een aantal bestaande functies ingepast. Het totale plangebied omvat ca. 18 hectare.

afbeelding fasering Almkerk, gebied Den Doorn

Andel, Bronkhorst I (kent 4-faseringen verspreid over ca. 10 jaar)

N.a.v. het besluit van d.d. 3-3-2010 GS, kunnen er minimaal 48 en maximaal 60 woningen gebouwd worden in dit gebied. De ambitie is om verschillende woningtypes te realiseren, namelijk: grondgebonden starters- en seniorenwoningen, 2- onder- 1 kapwoningen en vrije kavels.

– Fase 1, 52 woningen, periode 2008-2013; (-Bouwfase 1 (2011-2012))
– Fase 2 t/m 4 ca. 145 woningen, periode 2013-2019; tekening pdf

Contactpersoon: Projectleider Ruimte (procedures) : Dhr. F. van den Hoogen (fhoogen@woudrichem.nl)

 

Gemeente Werkendam

Werkendam, Werkendamsepolder II:

In principe zijn er binnen dit gebeid 51 vrijstaande/ twee-onder-één-kap-woningen gepland. Het bestemmingsplan is reeds definitief vastgesteld en goedgekeurd. De looptijd van het plan is ongeveer tot 2018. Welke woningen op welk moment worden gebouwd, is afhankelijk van de marktvraag. Het aantal woningen per type kan dus nog wijzigen

Woonlinie heeft begin juni een nieuwe drukbezochte  informatieavond gehouden, in aansluiting op een eerder succesvol Woonmatch-project. Er worden nu nog eens 25 tot 30 woningen volgens het Woonmatch principe aangeboden. Hierbij kunnen de kopers zelf hun eigen droomhuis samenstellen, met een prijs tussen de € 199.000,= en € 359.000,=. Als alternatief biedt Woonlinie ook kavels te koop aan op deze locatie in de Wekendamse polder, ten noorden van Werkendam. Hier kunnen geïnteresseerden samen met hun architect zelf hun droomhuis realiseren.

WoonLinie participeert in deze ontwikkeling.

 

Werkendam, De Burcht:

Aan de zuidzijde van het plangebied worden vrije bouwkavels uitgegeven voor twee-onder-één-kapwoningen, enkele vrijstaande woningen of een combinatie hiervan, een en ander afhankelijk van de vraag.

Eind 2012 zal naar verwachting het bestemmingsplan worden vastgesteld. En kan de verkoop/ ontwikkeling vrije sector woningen beginnen.

Woonservice Meander participeert in deze ontwikkeling.

Sleeuwijk, Nieuwe Banne:

In de Nieuwe Banne te Sleeuwijk staan 92 vrijstaande/ twee-onder-één-kap-woningen gepland. Het bestemmingsplan is reeds definitief vastgesteld. De 1e fase loopt tot 2018, de 2e fase is nog niet meegeteld.

Woonservice Meander participeert in deze ontwikkeling.

Nieuwendijk, Westerhei:

In de Westerhei te Nieuwendijk staan 75 vrijstaande/ twee-onder-één-kap-woningen gepland.  De looptijd van het plan is ongeveer tot 2018. Welke woningen op welk moment worden gebouwd, is afhankelijk van de marktvraag. Het aantal woningen per type kan dus nog wijzigen.

Woonstichting Land van Altena en Bouwbedrijf Van Wanrooij uit Geffen participeren in deze ontwikkeling.

Hank, Roode Camer:

In de Roode Camer te Hank staan 26 vrijstaande/ twee-onder-één-kap-woningen gepland (waarvan 6 vrije sector kavels), 38 rijwoningen (koop) en 11 appartementen gepland. De looptijd van het plan is ongeveer tot 2017. Welke woningen op welk moment worden gebouwd, is afhankelijk van de marktvraag. Het aantal woningen per type kan dus nog wijzigen. In dit plan zijn (vooralsnog) geen huurwoningen opgenomen.

Dussen, Zandweide:

In de Zandweide te Dussen staan 56 vrijstaande/ twee-onder-één-kap-woningen gepland. De looptijd van het plan is ongeveer tot 2015.

Woonlinie participeert in deze ontwikkeling

 

De Bommelerwaard

Gemeente Zaltbommel

Zaltbommel, via Woonlinie

 

Bouwkosten, zie hier een overzicht: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Hof%20van%20Twente/28483.html

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive