Architecten gilde blog
Isolatiematerialen, welke pas ik toe?

Er zijn veel verschillende isolatiematerialen verkrijgbaar, met veelal verschillende ideale toepassingen.

Enkele verschillen van isolatie eigenschappen uitgelicht:

Warmteweerstand, λd (W/m.K):

De isolatiewaarde van het materiaal zelf is de lambda-waarde . Materialen met een lagere lambda-waarde λd , isoleren op warmteweerstand beter.

Warmte-opslagcapaciteit, c (J/kg.K):

Isolatiemateriaal heeft ook een zekere warmte-opslagcapaciteit, het zogenoemde accumulerend vermogen. Temperatuurfluctuaties worden bij een hoger accumulerend vermogen afgevlakt, waardoor de temperatuur constanter blijft. Dat komt doordat het materiaal zelf warmte opneemt, en weer afgeeft zodra een temperatuurverschil optreed. In het algemeen geldt dat zwaardere materialen meer accumulerend vermogen hebben.

Oude monumentale gebouwen hebben veelal dikke muren met een groot warmteaccumulerend vermogen. De temperatuur blijft daardoor vrij stabiel. Het warmteaccumulerend vermogen kan ook vergroot worden door bijvoorbeeld een materiaal toe te passen dat extra energie opneemt en afgeeft door de overgang van vloeistof naar vaste materie, zoals bij zoutkristalisatie.

In moderne gebouwen worden vaak betonvloeren toegepast, al dan niet met betonkernactivering om het accumulerend vermogen van een gebouw te vergroten. Betonvloeren hebben daarnaast het voordeel dat ze door hun zware massa geluidoverdracht beperken.

Diffusie weerstandsgetal μ

Bepaald de mate waarin waterdamp door een materiaal kan verplaatsen. Met deze waarde wordt de dampspanningslijn bepaald van een constructie, om te bepalen waar en wanneer condensatie op kan treden in een constructie. Condensatie in een constructie is ongunstig en kan ook schadelijk zijn voor een constructie. Door vocht neemt de isolatiewaarde van een materiaal af, waardoor de kans op verdere condensatie toeneemt en het probleem wordt vergroot.

Met name bij houten constructies, zoals HSB (Hout Skelet Bouw) log-bouw, dient extra aandacht besteed te worden aan de mogelijkheid op het ontstaan van condensvorming/ vochtigheid in de constructie. Vochtbeheersing bij houtbouw. Een droge en/of sterk geventileerde omgeving zijn randvoorwaarden om houtrot tegen te gaan! In overige constructies vormt condensatie een voedingsbodem voor schimmels en (visuele)aantasting van de constructie.

Dampdichte folie

Tegenwoordig wordt veel gewerkt met folies om dampdiffusie door de constructie te beperken, en daarmee mogelijke schade aan de constructie te voorkomen. Tevens wordt op deze wijze luchtdicht gebouwd, waardoor energieverliezen ten gevolge van winddruk verschillen op de gevel wordt tegengegaan. Indien gewerkte wordt met dampdichte folies dient extra aandacht aan de luchtventilatie besteed te worden.

 

Interessante artikelen en links:

– Algemene tabel bouwmateriaal eigenschappenDuurzame isolatiematerialen

   Leverancier:  Vlas, Houtvezel (Homatherm) vs. Steenwol (Rockwool), Resolschuim, e.d., overig: www.warmteplan.nl

Isolatiewaarden beglazing + kozijn

Rekentools:

– Rc rekentool: Kingspan,

– Rc Excel-rekenblad, inclusief condensatie (warmte en vocht): bron: Zadkine

– EPG rekenmodule volgens NEN 7120 (verschillende leveranciers w.o. Uniec2.0, ENorm, Bink etc. etc.

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive