Architecten gilde blog
Vergunningsvrij Bouwen | per november 2014

Per november 2014 gelden er nieuwe regels voor Vergunningsvrij bouwen!

“Bedrijven en bewoners krijgen meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief door de regels eenvoudiger te maken of te versoepelen,” aldus Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De nieuwe regels moeten er voor zorgen dat er meer aan- of uitgebouwd kan worden, of bijgebouwen geplaatst kunnen worden.

Een aanbouw mag nu een diepte hebben van 4 meter. (voorheen was dit 2,5 meter)

Grootste veranderingen vergunningsvrij bouwen vs. vergunningsplichtig bouwen

Verder is als het ware een koppeling aangebracht tussen de bestemmingsplanmogelijkheden en de vergunningsvrije mogelijkheden. Dit betekend dat de totale oppervlakte aan bijgebouwen getoetst worden aan het bestemmingsplan (vergunningsplichtig) óf vergunningsvrij (middels BOR), waarbij de totale oppervlakte gelimiteerd is en bepaald wordt door het achtererfgebied als onderdeel van de perceeloppervlakte.

Voorheen was het een optelsom van bestemmingsplanmogelijkheden en (de toen nieuwe) vergunningsvrije bouwmogelijkheden, wat tot een zeer ruimte bebouwingsmogelijkheid heeft geleidt.

Achtererfgebied vergunningsvrij bouwen achterf

 

           Afbeelding ter bepaling oppervlakte achtererfgebied. (ter bepaling m² bijgebouwen)

 

Voor woningen met een ‘normale’ perceelsgrootte kan de nieuwe BOR een verruiming van mogelijkheden opleveren.

Woningen op grote percelen mogen minder vergunningsvrij bouwen. Ook voor kleine percelen werkt de nieuwe regelgeving beperkend, aangezien een 50% bebouwingsnorm van toepassing is.  Bij vergunningsvrij bouwen hoeft de gemeente niet op de hoogte te worden gesteld, maar er moet nog steeds worden voldaan aan het bouwbesluit. Een omgevingsvergunning is hierbij niet meer nodig.

 

Mantelzorg

Het is voortaan toegestaan om een tijdelijke woongelegenheid voor mantelzorger te realiseren. Gezien de investering die hierbij komt kijken is het een betere optie om een vergunningsvrije of vergunningsplichtig plan te realiseren, dat voor mantelzorg wordt gebruikt. Indien de functie voor mantelzorg komt te vervallen, bijvoorbeeld door overlijden van de persoon die mantelzorg ontvangt, dan kan deze bijvoorbeeld als bijgebouw dienst doen.

 

BOR

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/BijlageII/

 

Neem contact met ons op, zodat we de mogelijkheden voor u inzichtelijk kunnen maken!

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive