Architecten gilde blog
Voer uw asbestsanering vóór 2017 uit!

De eisen tot het saneren van asbest worden wederom aangescherpt!

Per 1 januari 2017 wijzigt het arbeidsomstandighedenbesluit, waarbij de gresnwaarde voor zogenaamde asbest amfibolen (amosiet, crocidoliet en tremoliet) verder wordt verlaagd.

Heeft u asbestsaneringsplannen? Voor ze dus vóór 2017 uit!

​Wat je moet weten over de verlaagde grenswaarde van asbest amfibolen

Dit artikel is terug te vinden is op de website www.Renovatieprofs.nl :

Wat je moet weten over de verlaagde grenswaarde van asbest amfibolen

Het Arbeidsomstandighedenbesluit wijzigt op diverse punten: na de herziening van de grenswaarde voor chrysotiel (wit) asbest in 2014, volgt met ingang van 1 januari 2017 de verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen (amosiet, crocidoliet en tremoliet).

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de grenswaarde voor asbest amfibolen verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels per kubieke meter. Dit wordt beschreven in artikel 4.6 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De grenswaarde voor chrysotiel asbest en asbest amfibolen wordt daarmee gelijk.

De maatregel tot verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen is op tijd aangegeven, zodat men nu al kan vooruitlopen op de situatie na 1 januari 2017. Het programma SMA-rt en de Arbeidsomstandighedenregeling worden nog aangepast.

Verlagingen in het verleden
In 2014 werd de grenswaarde voor chrysotiel asbest al verlaagd naar 2.000 vezels/m3. Op dat moment was er nog sprake dat op termijn de grenswaarde voor amfibole asbestvezels verlaagd zou worden naar 300 vezels/m3.

De verlagingen zijn het gevolg van een onderzoek naar asbest en de risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstellingen, uitgevoerd door de Gezondheidsraad in 2010. In het rapport dat destijds verscheen, wordt geadviseerd de grenswaarden naar beneden bij te stellen voor een betere bescherming van de gezondheid van mensen die dagelijks door hun werk in aanraking komen met asbest. De SER Subcommissie Grenswaarde voor Stoffen op de Werkplek gaf echter aan dat een verlaging van asbest amfibolen naar 300 vezels/m3 nog niet mogelijk is.

De SER blijft de ontwikkelingen volgen om de verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen in de toekomst verder naar beneden bij te stellen.

Wijziging risicoklassen
Naast de verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen worden ook de risicoklassen aangepast. Tot nu toe was er sprake van klasse 1, 2 en 3. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is echter na 1 januari 2017 nog sprake van klasse 1 en 2, waaraan een klasse 2A is toegevoegd.

Onder klasse 1 vallen alle werkzaamheden waarbij de vezelconcentratie lager is dan de grenswaarde van 2.000 vezels/m3. Hierbij kan ook sprake zijn van chrysotiel asbest en amfibole asbestvezels, die samen niet boven de grenswaarde van 2.000 vezels/m3 komen.

In klasse 2 wordt een vezelconcentratie verwacht die boven de grenswaarde van 2.000 vezels/m3 ligt.

Onder de nieuwe klasse 2A vallen werkzaamheden waarbij een overschrijding van de grenswaarde met asbest amfibolen wordt verwacht. Hierbij wordt met betrekking tot de eindmeting een extra bepaling ingevoerd. Bij de eindmeting moet in principe een toetswaarde van 2.000 vezels/m3 worden gehanteerd. Deze waarde kan momenteel alleen worden bepaald door middel van de SEM-methode (scanning elektronenmicroscopie).

Gevolgen
De verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen kan gevolgen hebben voor de indeling in de risicoklasse bij reeds uitgevoerde inventarisaties. Wanneer de werkelijke sanering plaats gaat vinden in 2017 dient een nieuwe SMA-rt uitdraai te worden gemaakt, zodat de werkzaamheden onder de juiste condities worden uitgevoerd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het programma is aangepast en de nieuwe uitdraai gemaakt kan worden.

De wijzigingen hebben geen invloed op het besluit tot het verwijderen van asbesthoudende daken voor 1 januari 2024, deze datum blijft gehandhaafd. Hierbij gaat het voornamelijk om chrysotiel asbest.

Uiteraard moet asbest worden verwijderd door daarvoor gecertificeerde bedrijven. Alleen particulieren mogen in enkele gevallen zelf asbesthoudend materiaal verwijderen.

Het besluit van 19 september 2016 is gepubliceerd in Staatsblad nummer 340 van 29 september 2016.

Ingeborg Kriegsman

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive