Architecten gilde blog
Souterrain, patio, half-verdiepte kelder als woon- of slaapruimte

Ondergronds of half ondergronds bouwen, bijzondere extra ruimte:

Souterrain 

Een souterrain (uit het Frans: sous terrain, wat betekend: onder het terrein) is een verdieping die voor een deel onder het maaiveld ligt. Het grote voordeel is dat op deze wijze daglichttoetreding en ventilatie mogelijk is en slaapkamers of woonruimte gerealiseerd kan worden.

In Nederland komt een souterrain bijvoorbeeld voor bij dijkwoningen, of in bergachtig gebied waar een natuurlijk hoogteverschil aanwezig is. Ook in binnensteden wordt de woonverdieping soms verhoogd aangelegd, zodat je over de mensen of geparkeerde auto’s heen kunt kijken terwijl het tevens de privacy vergroot. Het onderliggende souterrain was vroeger vaak een bergruimte of een atelier voorzien van natuurlijk daglicht en ventilatie.

Souterrain/ patio/ kelder: The Garden House by De Matos Ryan

Souterrain/ patio/ kelder: The Garden House by De Matos Ryan

Patio

Een patio (van het Spaanse patio, “achtertuin” of “achterplaats”) is een ommuurde tuin of binnenplaats, welke beslotenheid biedt met privékarakter. In Iran (Farsi) wordt een patio een hayat khalvat genoemd, wat vertaald kan worden als een kleine, stille privétuin.

In Nederland zien we patio’s terugkomen in bijvoorbeeld een aangrenzende buitenruimte bij kelders, of in binnenstedelijk gebied ingesloten buitenruimte. Daarnaast kennen we ook patiowoningen, waarbij de woning rondom een kleine privé gelegen binnenruimte is georiënteerd.

Patio als lichtinval langwerpige ruimte.

Patio als lichtinval langwerpige ruimte.

Kelder

Een kelder (Latijn cellarium) ligt geheel of gedeeltelijk onder de grond cq. maaiveld, en heeft door zijn ligging een vrijwel constante temperatuur. Door daglichttoetreding en ventilatie te realiseren in een kelder middels een koekoek, patio of souterrain wordt een kelder een prettige ruimte om te verblijven.

Kelder voorzien van patio buitenruimte en trap als ontsluiting naar maaiveld.

Kelder voorzien van patio buitenruimte en trap als ontsluiting naar maaiveld.

Kelder patio daklicht kelder over twee lagen

Kelder patio daklicht kelder over twee lagen

Tegenwoordig realiseren we steeds vaker kelders onder woningen. Soms kan de palenfundering zelfs komen te vervallen, wat de realisatie van een kelder een economisch meer aantrekkelijke optie maakt. De betonnen “kelderbak” op zich is niet zo kostbaar, vaak maken de bijkomende kosten als bronbemaling (bij hoge grondwaterstand), grondwerk, grondafvoer en de isolatie met daarnaast de installaties als ventilatie, verwarming en elektra én de afwerking van de kelder de uiteindelijke ruimte toch nog tot een behoorlijke kostenpost op de begroting.

Pompput

In een kelder nemen we vaak een pompput op voor de vuilwaterriolering indien een toilet, badruimte en/of wasruimte aanwezig zijn. Aangezien in een standaard betonvloer van 300mm leidingen met een diameter van max. 80mm zijn toegestaan dient het toilet zich in de buurt van de pompput te bevinden. De vuilwaterleiding wordt direct als gesloten systeem op de pompunit aangesloten.

Betonnen pompput in kelder voorzien van gesloten riool afvoer pomp op drukleiding

Betonnen pompput in kelder voorzien van gesloten riool afvoer pomp op drukleiding

Indien een pompput voor bijvoorbeeld een patio of afrit wordt gerealiseerd, voorzien we veelal pompputten voorzien van een dompelpomp. Dat is een voordeliger alternatief.

 

 

Kelderbouwers:

http://www.kleihues-beton.de

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive