Architecten gilde blog
Architecten gilde blog

Opdrachtgever

Tandarts specialistenpraktijk

Locatie

's-Hertogenbosch

Medewerkers

ir. Pieter Maurer (MSc.)

Ontwerp

2012

Realisatie

2012

Tandartsenpraktijk en tandheeltechnisch lab.

Praktijkruimte met behandelruimten en tandheeltechnisch lab.


In 2012 ontving ArchitectenGilde de opdracht om een voornemen tot realisatie van een tandartsenpraktijk drie dimensionaal uit te werken.

Driedimensionaal plan
De opzet van de routing en ruimteverdeling in een bestaande bedrijfsruimte werd twee dimensionaal door de leverancier en praktijkinrichter in de dentale branche aangeleverd. Door het plan driedimensionaal uit te werken, middels het opzetten van een Bouw Informatie Model (BIM), waren we uitvoeringstechnische problemen voor.

Meten is weten…
Bij de professionalisering van het plan hebben we de ruimte-indelingen geoptimaliseerd, waarbij we onder andere rekening houden met de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit en de uitvoerbaarheid van het plan. Bij een eerste nameting bleek dat de aangeleverde tekeningen niet met de werkelijke bestaande ruimte overeenstemden. Deze nametingen verrichtte ArchitectenGilde in dit geval als service. We zijn er graag zeker van dat wat we op papier zetten, ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Gezien de afwijkingen hebben we vervolgens een alternatief indelingsvoorstel gedaan. De bouw, die op zeer korte termijn zou aanvangen werd wat later opgestart aangezien de praktijkinrichter uiteindelijk tot een vedergaande indelingswijziging kwam. Met de verdere uitwerking van de praktijkinrichter is hierdoor een prettige praktijkruimte opgezet. Deze wijzigingen hebben we uiteindelijk doorgevoerd in onze driedimensionale tekeningen van de tandartsenpraktijk. Hierbij hebben we tevens diverse ruimten vanuit verschillende perspectieven uitgewerkt.

Architect in vroeg stadium betrekken
Door ons, met onze kennis over projecten, in een zo vroege mogelijke fase te betrekken, weten wij uw plannen naar een hoger niveau te tillen. Weten we ‘onverwachte’ kosten te voorkomen. Eenvoudigweg, omdat onverwachte kosten eenvoudigweg het resultaat zijn van het te laat inhuren van professionele kennis.

Aanwezige ruimten
De praktijkruimte is voorzien van diverse behandelkamers (waaronder een OK t.b.v. implantologie), een 3D scanruimte, sterilisatieruimte, tandtechnisch laboratorium, ontvangstruimte en wachtruimte, toiletruimten (waaronder een minder-validentoilet), kantoorruimte, entree, café + kleedruimte personeel, technische- en bergruimten. De OK (operatiekamer) is voorzien van operatielampen met geïntegreerde camera. Behandelingen kunnen dan bekeken worden en met toestemming van de klant gebruikt worden voor studiedoeleinden.

Routing
Zoals gebruikelijk bij de wat grotere tandartsenpraktijken kent de ruimte een tweetal routes door het pand, welke wordt gescheiden door de behandelruimten.

Een centraal gelegen routing voor de klanten, met daaraan de ontvangstruimte, wachtruimten en sanitaire voorzieningen.

Een routing voor de tandartsen en assistenten, met in het midden de sterilisatieruimte en voorraadruimte. Een tandarts kan op deze wijze meerdere stoelen bedienen.

Interieur en verlichting
Centraal terugkerend element in het interieur zijn de kastenwanden. Deze kastenwand hebben we uitgewerkt en voor alle ruimten gestandaardiseerd, zodat het Röntgenapparaat exact in het midden van de kasten gemonteerd kon worden. Ook voor de bevestigingsconsole voor het MyRay Röntgenapparaat hebben we de bevestiging bedacht en hiervan werktekeningen gemaakt. Door de achterwand van de kast te bekleden met stralingswerend materiaal verspreidt de straling zich niet verder naar de naastliggende behandelruimten. We hebben hiervoor aan een uitvoerende partij een alternatief voorstel gedaan voor een niet-loodhoudend plaatmateriaal dat minder milieu belastend is.

De kastenwand wordt aan de boven en zijkanten omsloten door beglazing wat een ruimtelijke beleving oplevert. Op ooghoogte is de beglazing voorzien van privacyfolie, om de privacy van klanten te waarborgen. Voor deze glazen wand hebben we naar een uitvoerende partij een voorstel gedaan omtrent de deugdelijke bevestiging daarvan.

Voor het plafond heeft ArchitectenGilde een plafondplan opgesteld in opdracht van de uitvoerende partij, waarin we de plaatverdeling hebben aangegeven. Als optie hebben we het OpenCeiling concept aangeboden, voor een extra prettige ruimtebeleving voor de klant. Uiteindelijk is overal het voordeligere basisplafond toegepast.

 

Steriliteiteisen behandelruimten
Eén behandelruimte is uitgevoerd als OK. Over de steriliteiteisen hiervan hebben we contact opgenomen met een bevriende relatie, welke als adviseurs in de Healthcare branche werkzaam zijn. De steriliteiteisen worden bijvoorbeeld strenger wanneer werkzaamheden, op de huid, in de huid of in de bloedbaan plaatsvinden. Ook dient bijvoorbeeld een vloerbedekking met aarding toegepast te worden, en extra luchtverversing van de behandelruimte indien bepaalde behandelingen worden uitgevoerd. Hierover hebben we een uitvoerende partij geïnformeerd. De uiteindelijke keuzen en uitwerking van installaties bij dit project ligt in handen van derden.

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive