Architecten gilde blog
Markante dijkwoning welke de dorpsentree accentueert Ontwerp dijkwoning souterrain aansluiting tuin en wonen op dijkniveau Dijkhuis aanbouw als uitbreiding bestaande dijkwoning
Architecten gilde blog

Opdrachtgever

Particulier

Locatie

Everdingen

Medewerkers

architect ir. Pieter Maurer (MSc.) Den Bosch en visuals door
Louise Gutteling (B BE i.o.)

Ontwerp

2008, update 2013

Realisatie

n.v.t

Renoveren door uitbreiding dijkwoning

Dijkhuis als dorpsentree (Everdingen)

Een nieuwe dijkwoning markeert de entree van het dorp. Als een prominente binnenkomst, die de overgang van het rivierenlandschap naar dorpsbebouwing inleidt.

Parcellering
De woningen aan de Lekdijk worden gekarakteriseerd door gedifferentieerde authentieke historische bebouwing. Dit uit zich in smalle dijkhuizen, geschakeld of vrijstaand, met een grote diversiteit in woningtype. De afwisseling in goothoogte en nokhoogte draagt bij aan een levendig straatbeeld. De woning bevindt zich evenals de naastgelegen woningen buitendijks, aan de kruin van de dijk. Bij een eventuele overstroming blijven de gevolgen van het wassende water daardoor beperkt.

Context
Het te realiseren bouwdeel bevindt zich op een interessant stedenbouwkundig punt, namelijk op de overgang van de landelijke omgeving naar de bebouwde omgeving van het dorp. Het nieuwe bouwdeel accentueert de overgang, die daardoor sterker wordt beleefd. De entree van het dorp wordt daarmee aangezet. Tevens draagt de afwisseling in goothoogte, die binnen het ontwerp ontstaat, bij aan een levendig straatbeeld.

Bouwplan
Binnen het plan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een volwaardige woning te creëren met een inhoud van ca. 480m3. Op het dijkniveau en onder de kap wordt gewoond (305m3). De ondergeschikte functies bevinden zich op souterrainniveau (175m3), aangezien hier rekening dient te worden gehouden met overstromingsgevaar van de rivier. De woning bevindt zich immers buitendijks.
De woning is binnen het bouwplan opgebouwd uit twee bouwmassa’s. De bestaande bouwmassa heeft een goothoogte van 3 meter en een nokhoogte van ca. 6 meter en de nieuwe bouwmassa heeft een goothoogte van 4 meter en een nokhoogte van 6,5 meter gemeten vanaf het peil van de dijk. De woning bestaat uit een bouwlaag met zolder en souterrain. De kapvorm bestaat uit een samengesteld dak, dat uit twee zadeldaken bestaat die haaks op elkaar staan.

De architectonische opbouw van de woning is als volgt:
De bestaande woning is volledig opgetrokken uit gestuukt steens metselwerk. Het nieuwe bouwdeel van de woning wordt opgetrokken uit schoon metselwerk met een donkerrode strengperssteen Het hellende dak wordt voorzien van een vlakke keramische pan met een antraciete kleur. De puntgevels worden afgedekt met een zinken afdekkap. In de gevel is de entree en het toiletraam aangezet met een omranding in kleur van het stuukwerk van het bestaande bouwdeel. In de zijgevel bevindt zich een geveluitbouw die tot in het dak doorloopt. In de achtergevel bevindt zich een grote gevelpui die vanaf dijkniveau in het souterrain doorloopt.

De woning wordt gekenmerkt door een traditionele opbouw waarin door onderlinge kenmerken van de twee bouwdelen of door de uitbouw en de gevelpui een levendig beeld ontstaat. Het resultaat is een woning met een compacte woonfunctie en een uitgebreide subwoonfunctie. (souterrain) Het bouwplan heeft een prettige beleving en voorkomen, dat op traditionele wijze (voor een beperkt budget) te realiseren is.

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive