Architecten gilde blog

Opdrachtgever

Particuliere cliƫnt

Locatie

Oss

Medewerkers

ir. Pieter Maurer (MSc.),
architect-ingenieur
Lydia Koedoot,
assistent
Will Groothuijsen,
stedenbouwkundige

Ontwerp

2016

Realisatie

vijf energie-neutrale+++ seniorenwoningen

Bouwen volgens het CPO-principe. (Oss)

Door vijf particulieren zijn we uitgenodigd om een plan te ontwikkelen voor vijf duurzame seniorenwoningen die ze gezamenlijk willen gaan bouwen volgens het CPO-principe. Met samenwerking tussen architect Pieter Maurer en stedenbouwkundige Will Groothuysen is er een visie tot stand gekomen die zowel op architectonische als stedenbouwkundige kwaliteit biedt aan de gegeven locatie.

 

Horzak Noord

De locatie van dit project maakt deel uit van een groter ontwikkelingsplan voor het gebied Horzak Noord in Oss. Horzak Noord is een agrarisch gebied dat aan drie zijden ingesloten is door stedelijk gebied. Voor de ontwikkeling van dit gebied staat duurzaam landelijk wonen centraal.

 

Hoeve

In het gehele project Horzak Noord zijn er verschillende landschappelijke elementen toegepast zoals lanen, paden, groene zones en hoeven. Het concept voor de duurzame seniorenwoningen is gebaseerd op het concept van de hoeve. De hoeven vormen grotere elementen in de fijnmazige structuur van de wijk. Kenmerkend is de centrale gemeenschappelijke ruimte omringd door een ensemble van gebouwen. De hoeve verwijst naar de oude hoeven die oorspronkelijk in deze omgeving gesitueerd waren.

We hebben verschillende stedenbouwkundige varianten ontwikkeld waarin de kenmerken van de hoeve terug te vinden zijn. Daarbij is rekening gehouden met bezonning, toegankelijkheid, sociale interactie en privacy.

 

CPO

Met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is er schaalvoordeel te behalen. Een CPO traject is een intensief, communicatief traject, met aandacht voor de plek en zowel de individuele als gemeenschappelijke wensen van de bewoners. De hechte samenwerking in CPO is zichtbaar in de architectuur en de invulling van de locatie. Rust en eenheid in vormentaal en materiaalgebruik. Binnen deze kaders is er ruimte om te voldoen aan de specifieke wensen van de individuele bewoners.

 

Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van het gebied is duurzaamheid een leidend principe. Er is aandacht besteed aan het duurzame karakter van de woningen door rekening te houden met de cultuur en historie van de plek. Daarnaast is ook gedacht aan de duurzaamheid van de bouw en het gebruik van de woning door de mogelijkheid te bieden voor verschillende innovatieve voorzieningen.

 

Neem contact met ons op, bijvoorbeeld over uw vraag omtrent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

 

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive