Nachtelijk tafereel van het sfeervolle zwerfgebied Het Hofje van Koolen, gezien vanuit de Gasthuispoort.
Galerie-Atelier met Tearoom en Bovenwoning met B&B-gastenverblijf te Den Bosch
Architecten gilde blog
Architecten gilde blog

Opdrachtgever

Projectinitiatie Walpoort-Hofje van Koolen
Nieuwstraat 34
5211 NL 's-Hertogenbosch

Locatie

's-Hertogenbosch (Den Bosch)

Medewerkers

ir. Pieter Maurer (MSc.),
architect-ingenieur
Will Groothuysen | Ur2d
stedenbouwkundige AvB

Ontwerp

2013

Realisatie

2014

Download brochure
projectpresentatie

Binnenstedelijke her-ontwikkeling Walpoort

Herontwikkeling en revitalisering ‘Hofje van Koolen’ te ‘s-Hertogenbosch

Project Visie:
Het hof maken

Het Hofje van Koolen ligt in de luwte van het binnengebied, dat door bebouwing langs de hoofdstraten is ingesloten. Dit binnengebied wordt ontsloten via de Walpoort en de Gasthuispoort, en vormt een bijzonder zwerfgebied, dat een impuls kan gebruiken. Dit wordt gerealiseerd door ruimtelijke kwaliteit toe te voegen in de vorm van een galerie-atelier-tearoom met bovenwoning en B&B-gastenkamer, een appartement met loggia, en een stadswoning met patiotuin. Deze ruimtelijke invulling brengt het zwerfgebied van ‘het Hofje van Koolen’ tot leven met alledaagse eigentijdse bijzonderheden. Kortom: diversiteit in vorm, functie en continuering van binnenstedelijke karakteristieke kenmerken.

De ruimtelijke verbeelding biedt een aanvullende positieve invulling op het bestaande stedelijke structuur en decor. In beleving naar buiten gekeerd en daarmee op het stadse leven georiënteerd. Elke woning heeft een eigen inpandige parkeervoorziening met berging, en legt daardoor geen parkeerdruk op de omgeving. Indien de bewoner geen auto bezit, kan de ruimte gebruikt worden als bijvoorbeeld atelier of werkruimte aan huis. Een invulling die prevaleert om de binnenstedelijke dynamiek verder te vergoten.

 

Kunst & Cultuur

De Galerie-atelier-tearoom met bovenwoning en B&B-gastenkamer ‘Hofje van Koolen’ biedt een intieme plaats waar kunst ontstaat, geëxposeerd wordt en van eigenaar wisselt in een ontspannen en laagdrempelige omgeving van een tearoom. Op doordeweekse dagen biedt de B&B gastenkamer bijvoorbeeld onderdak aan een kunstenaar van heinde en ver, die zich laat inspireren door het Jheronimus Bosch jaar (2016).

 

Eigentijdse invulling, die sfeer en charme uitdragen.

De compositie van gekeimd metselwerk, gevelgedichten, begroeide gevels en een onderscheidende vorm en functie geven de invulling authenticiteit, ingebed in bestaande stijlkenmerken die de sfeer en charme uitdragen van de Uilenburg. Een onderscheidende eigentijdse invulling van het beperkte plangebied, waardbij de authentieke binnenstedelijke kenmerken op subtiele maar opvallende wijze zijn ingebed.

 

Zwerfgebied, het Hofje van Koolen dat uitnodigt tot verkenning.

In het voorstel wordt op stedenbouwkundig vlak de doorwaadbaarheid van het zwerfgebied vergroot, door de verbinding van de Gasthuispoort met het Hofje van Koolen te verhelderen. Een tweetal parkeerplaatsen die de doorgang belemmeren worden verplaats naar de toegang van het Hofje van Koolen, dat daarmee als hofje terecht  is  hersteld. Aan dit hofje bevindt zich Galerie-atelier ‘Het Hofje van Koolen’ met tearoom-terras, ingebed tussen de bestaande groenstructuur en lantaarns. Een sfeervolle uitnodiging tot verdere verkenning!
null
Sfeervol aangelicht gebied door lantaarns en gevel-lantaarns voor extra nachtelijke charme en veiligheid.

Natuurlijk binnengebied

Met de realisatie van begroeide gevels, geveltuinen en een groen dak, wordt bijgedragen aan een aangenamer én gezonder binnengebied. Beplanting heeft naast een beschaduwende werking tevens een geluid absorberende, wateraccumulendende, fijnstof + NOx reducerende, én isolerende eigenschappen. De galerie-tearoom met daarboven B&B-gastenkamer bevindt zich achter een groen-gesluierde begroeide gevel. Op overige plekken worden geveltuinen gerealiseerd.

 

Milieu & Duurzaamheid

Naast de minimale eisen voor de EnergiePrestatieNorm (bouwbesluit) worden aanvullende duurzaamheidskenmerken toegevoegd:

 

Materialisering:

Onderhoudsarm materiaalgebruik bij voorkeur met een lage Carbon footprint, zowel economisch als ecologisch duurzaam, dat de tand des tijd doorstaat.

 

Energie:

Minimaal energieverbruik door verdergaande beperking van energieverliezen en toepassing van energie-efficiënte installaties, tot het niveau dat zich economisch en praktisch leent voor deze binnenstedelijke situatie. Denk daarbij aan energiezuinige verlichting, LTV-verwarming, zonwering (zomer) en zontoetreding (najaar, winter, voorjaar) oplaadpunt elektrische auto in elke Energieopwekking door zonnecollectoren en zonnecellen. Zonnecollectors aangesloten op een buffervat ten behoeve van tapwater en vloerverwarming. Zonnecellen voor stroomopwekking, geventileerd uitgevoerd voor maximaal rendement. Voor zover economisch en praktisch uitvoerbaar in het dak geïntegreerd.

 

Geluid & ventilatie:

WTW-ventilatie met fijnstoffilter/ZR-ventilatieroosters met suskast, dubbele tochtdichting kozijnen.

 

Groen & Luchtkwaliteit:

Groen dak & groene gevels, wateraccumulatie (beperken piekbelasting op riool) en fijnstof + NOx reductie.

 

Parkeren
Binnen het plan is de binnenstedelijke parkeerproblematiek op eigen terrein opgelost. Voor elk woonvolume, al dan niet met commerciële ruimte is één ruime afsluitbare parkeergelegenheid gerealiseerd. Hiermee wordt in basis voldaan aan de parkeernormen die de gemeente ‘s-Hertogenbosch hanteert. Voor de extra functie van B&B (Bed and Breakfast) worden geen aanvullende parkeereisen gesteld. Het voldoen aan het parkeerbeleid is een voorwaarde die de gemeente stelt om ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit om de parkeerdruk niet verder toe te laten nemen, en belangen van derden te waarborgen.

 

> keer terug naar het projectoverzicht <

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive