Architecten gilde blog
Bouwkostenindicatie particuliere woningbouw

Bouwkosten woning

Om een bouwkostenindicatie voor een particuliere woning te bepalen dient allereerst de bebouwingsomvang (totale bruto inhoud) bepaald te worden.

Deze wordt bepaald altijd conform NEN2580, met als basis de wijze van meten (inhoud) op basis van het vigerende bestemmingsplan.

 

Particuliere bouw (vrijstaande enkele woning)

De gemiddelde bouwkosten vanaf, in de particuliere sector anno 2017 bedraagt voor:

– eenvoudige* bouw         € 380-400,-/m³ incl. BTW;
– betere** bouw                 € 425-450,-/m³ incl. BTW;
– luxe*** c.q. villa bouw    € 500-550,-/m³ incl. BTW.

De gemiddelde bouwkosten vanaf, in de particuliere sector anno 2018 bedraagt voor: (update 1 juli ’18: door schaarste beschikbaarheid aannemers kunnen kosten oplopen, en de aanvang van de bouw vertraagd worden)

– eenvoudige* bouw         € 425-475,-/m³ incl. BTW;
– betere** bouw                 € 500-550,-/m³ incl. BTW;
– luxe*** c.q. villa bouw    € 550-600,-/m³ incl. BTW.

Een verdergaande verduurzaming middels investeren in zonnepanelen, warmtepomp met bodembron heeft een kostprijs verhogend effect. Deze duurzame investering of groeninvestering kan op termijn worden terugverdiend, doordat op energiekosten wordt bespaart.

*Basisuitgangspunten bouwkostenindicatie eenvoudige/betere bouw: behang klaar opgeleverd, HR++ beglazing, EPC (0.4) conform bouwbesluit, hardhouten buitenkozijnen, baksteen € 300,-/1000st, aanleg riolering/hemelwaterafvoer tot 1m buiten de gevel, strokenfundering op zand (palenfundering +8k).
**Inclusief basis tegelwerk en sanitair natte ruimten, en een betere afwerkingskwaliteit. Binnen het ontwerp wordt een betere uitstraling mogelijk gemaakt.
***Bij luxere c.q. villabouw geldt o.a. een hogere kwaliteit in vormgeving, afwerking en materiaalgebruik. Denk daarbij ook aan verdergaande zonweringsmogelijkheden en verdergaande installaties.
 

Stichtingskostenopzet

Naast bouwkosten dient u rekening te houden met bijkomende kosten als eventuele (extra luxe) keuken en extra luxe sanitair, daarnaast gemeentelijke leges (zie: www.leges.nl) vanaf ca. € 7k, aansluitkosten riolering/water/elektra indicatie € 3k, sonderingen € 1k, eventueel bodemonderzoek € 1k, bestrating en aanleg tuin, e.d.
Uiteraard is ons gezamenlijke streven om naast het woonprogramma ook het juiste wooncomfort te realiseren. Door een goede uitwerking van jullie toekomstige woning streven we naar een kwalitatief en duurzaam bouwtraject met de toekomstige aannemer.

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive