Architecten gilde blog
Architect versterkt Ontwerpteam particuliere woningen seriematige woningbouw en CPO woongroep

Architect ontwerp

Nieuwe architect toegetreden tot het ontwerpteam van ArchitectenGilde

Vanaf 1 oktober 2015 is het ontwerpteam ArchitectenGilde architectenbureau Den Bosch uitgebreid met een nieuwe medewerker. De heer ir. F. Bijlsma versterkt als architect het architectenbureau, en zal zich met name richten op het ontwerpen van verschillende woonvormen onder architectuur.

Particuliere woningen, seriematige woningbouw en CPO woongroep.

ArchitectenGilde is een full-service architectenbureau te Den Bosch, met Nederland (en daarbuiten) als werkgebied. Architect ir. F. Bijlsma zal zijn expertise inzetten voor particuliere woningen, seriematige woningbouw, CPO woongroep en kleinschalige utilitaire bouw welke we als architectenbureau onder handen hebben.

Overzicht ontwerpproces op gebouwniveau

– Ontwerpen onder architectuur (architecten: ir. F Bijlsma, ir. ing. P. Maurer, ing. L. Verhoeven a.i.o.)
– Vooronderzoek: bouwmogelijkheden, bezonningsstudies, contextuele kwaliteiten.
– Ontwerpconcept: massastudies en het “idee achter het idee”.
– Schetsontwerp: een foto-realistische visualisatie van het gebouw.
– Voorlopig ontwerp: verdere concretisering van het ontwerp en vooroverleg met gemeente w.o. Welstand en toetsingen. Schetsmatige of levensechte 3D visualisaties.
– Definitief Ontwerp (bouwkundig tekenwerk en engineering, door ing. T. van Wolferen, ir. ing. P.Maurer en ir. F. Bijlsma)
– Planuitwerking met toetsing aan het bouwbesluit (daglicht, ventilatie, e.d.)
– Energie Prestatie Gebouw (EPG), minimalisering energieverbruik
– Detaillering van de diverse gebouwonderdelen, voor kwalitatieve ontwerpen.
– Opstellen matenplannen, inclusief installaties
– etc.

Omgevingsniveau/ context/ stedenbouw/ CPO woongroep

– Stedenbouwkundige werkzaamheden in samenwerking met onze stedenbouwkundige (dhr. W. Groothuysen, UR2D)
– Bestemmingsplanwijzigingen, waaronder ‘postzegelplannen’

– Inpassing CPO woongroep binnen de stedenbouwkundige context, overleg met gemeenten en CPO woongroep. Bijvoorbeeld het opstellen van een bestemmingsplanwijziging om het gebruik als voormalige school om te zetten voor woondoeleinden.
– etc.

Neem vrijblijvend contact op met ons ArchitectenGilde architectenbureau Den Bosch!

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive