Architecten gilde blog
Ontwerp appartementen gasloos met warmtepomp

Het realiseren van een ontwerp voor appartementen vraagt extra aandacht nu de gasketel verboden is.

Veelal doet nu de warmtepomp zijn intrede in de appartementenbouw, wat de nodige aandachtspunten in het ontwerpproces oplevert. Er zijn desgewenst ook andere mogelijkheden, afhankelijk van de gewenste luxe-niveau.

Stelling:

Er valt best wat te zeggen voor de keuze van een individuele lucht-water warmtepomp in de appartementenbouw, gecombineerd met comfort-zonwering en tenminste de wettelijke isolatie aangevuld met triple-beglazing.

 

Warmtepomp appartementen: collectief of individueel?

In Nederland geven bewoners veelal de voorkeur aan zelfstandigheid. Een eigen installatie in plaats van een collectief systeem heeft dan de voorkeur. Een individueel systeem is vaak ook voordeliger.

– Inzicht en sturing in (verbruiks)kosten (je betaald niet voor de buurman die zijn woning op 23 graden verwarmt en met het raam open slaapt)

– Compact individueel systemen, zonder kostbare collectieve regel en meetsystemen.

 

Multifunctionele leidingschachten

Installaties en installatievrijheid vraagt om doordachte leidingsschachten. We denken mee in de positionering en multifunctionele karakter hiervan. Uitgangspunten kunnen immers gedurende het ontwerpproces naar verloop van tijd vanuit kostenoogpunt wijzigen, maar ook zodra de installatie aan het eind van zijn levensduur zit.

Met name in herbestemmingsopgaven vraagt dit om extra aandacht.

Verder zullen de leidingsschachten aan eisen moeten voldoen als: brandwerendheid, geluidisolatie, onderstaand wat achtergrondinformatie.

SBR bouwkundige maatregelen tegen geluidhinder standleidingen (gebruik geluidsarme leidingsystemen)

info advies leidingschachten KZST (wanden tenminste 150 kg/m2, akoestische ontkoppeling met bouwmuren; standleidingen bevestigen aan muren van tenminste 400 kg/m2; trillingsgeïsoleerd bevestigd; voorkeur minerale wolbarrière)

Lichte leidingschachten

 

Zonnepanelen, warmtepomp en zonwering

Een duurzaam appartementengebouw is voorzien van zonnepanelen op het dak. Nu de salderingsregeling verdwijnt en opgewekte stroom in de zomer weinig oplevert en in de winter duur moet worden ingekocht kan de installatiekeuze wijzigen.

Een brine-warmtepomp koelt voordelig zonder ingeschakelde compressor, maar vraagt wel om een duurdere installatie. Een lucht/water warmtepomp koelt mét ingeschakelde compressor juist op de momenten dat stroom van zonnepanelen volop aanwezig is. Een goed geïsoleerd appartement voorzien van WTW-ventilatie heeft een beperkte warmtevraag in de winter, zeker indien glasoppervlakten aanwezig zijn die zonnewarmte benutten. In de zomer kan zonnewarmte door zonwering geweerd worden. Maken we gebruik van buitenlamellen dan leveren deze een verdere comfortverhoging op doordat de mate van lichtinval geregeld kan worden. Een zip-screen houdt weer insecten buiten. Het combineren of integreren van systemen heeft zo zijn voordelen!

 

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive