Architecten gilde blog
Installatieconcepten: geoptimaliseerd, duurzaam en innovatief

In een woning worden allerlei installaties geplaatst om ervoor te zorgen dat het leefklimaat in de woning behaaglijk is. Naar wens van de opdrachtgever kunnen er hogere eisen gesteld worden aan de installaties bovenop gestelde eisen volgens de regelgeving. Zo kan de opdrachtgever bijvoorbeeld eisen dat er energiezuinigere installaties toegepast worden en dat het ontwerp moet voldoen aan de BENG- of NOM-eisen.

ArchitectenGilde tekent al geruime tijd volgens het BIM-systeem, waarbij een gebouw volledig in 3D getekend wordt. De verschillende disciplines, dus ook de installaties, kunnen in het 3D-model getekend worden, waardoor een volledige integratie plaatsvindt en de kans op bouwfouten beperkt wordt.

In deze BLOG-special gaan we dieper in op de installatieconcepten van verschillende woningen die door ArchitectenGilde ontworpen zijn. Een installatieconcept is de wijze waarop de woning wordt voorzien van warmte, koude en verse lucht. Aan de hand van 3D-visualisaties van het BIM-model maken we de verschillende installatieconcepten in de woningen inzichtelijk.

Heeft u naar aanleiding van de BLOG-special nog vragen over de toepassing van verschillende installatieconcepten? Neem dan contact met ons op!

Duurzaam installatieconcept

 

Moderne woonvilla met bijzondere materialen

Deze moderne woonvilla heeft een gebalanceerd ventilatiesysteem, waarmee een behaaglijk binnenklimaat gerealiseerd kan worden. Verse lucht wordt van buiten aangezogen, die voorverwarmd wordt met de energie van de retourlucht door de toepassing van de WTW-unit Zehnder WHR 950. Via een uitgebreid kanalenverloop wordt de woning voorzien van de verse lucht.

De warmtepomp Nefit EnviLine, die weggewerkt is in de tuinmuur, levert de benodigde warmte en koude voor de woning. De warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht en is in combinatie met de zonnepanelen op het dak 100% duurzaam. Door de toepassing van de warmtepomp is geen cv-ketel, airco en gasaansluiting nodig.

Een warmtepomp kan zowel verwarmen als koelen. Via de vloerverwarming wordt warmte afgegeven en in de warme zomermaanden onttrekt de warmtepomp actief warmte aan de woning. Om de benodigde koeling te beperken zijn structurele lamellen toegepast voor de grote glaspartijen.

Bij deze woning is gekozen voor het duurzaam opvangen van het regenwater. Door de toepassing van 12 Q-bic infiltratiekratten kan het regenwater geïnfiltreerd worden in de bodem. Door de hevige regenbuien waar we in Nederland steeds vaker mee te maken krijgen, kan de bodem de grote hoeveelheid water niet in één keer opnemen. De toepassing van een dergelijk systeem zorgt ervoor dat het gemeenteriool wordt ontlast door een deel van het regenwater elders op te slaan.

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

 

Moderne villa met veel glas door Post & Beam

Ook bij deze woning is klimaatsysteem D (balansventilatie) toegepast. Door veel glas in de gevel kan in de warme zomer de temperatuur oplopen tot minder behaaglijke hoogten. Door de combinatie van verschillende installaties kan er gedurende het hele jaar een zeer behaaglijk binnenklimaat gerealiseerd worden in deze woning. We hebben op de verdieping architectonische lamellen toegepast en op de begane grond elektrisch bedienbare lamellen van Luxaflex, waarmee de koelvraag zo veel mogelijk beperkt wordt. De toepassing van de lamellen zorgt tevens voor een sprekend gevelbeeld.

In deze woning is een hybride verwarmingssysteem geïnstalleerd: 2 toestellen (Itho Daalderop HP Cool Cube en Itho Daalderop Base Cube Duo) werken met elkaar samen. De HP Cool Cube (warmtepomp) onttrekt warmte uit de omgevingslucht en kan met die energie de woning verwarmen. De Base Cube Duo is een HR-ketel die kan bijverwarmen indien nodig.

In de zomer kan de Itho Daalderop HP Cool Cube de woning ook koelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van het bestaande vloerverwarmingssysteem. Door gekoeld water van 18 °C door de leidingen te laten stromen, koelt de vloer af en kan een comfortabel temperatuurniveau behouden worden. Het koelvermogen is beperkt, maar voldoende om de temperatuurpieken af te vlakken (topkoeling).

 

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

 

Luxe riante woonvilla, duurzaam ontworpen

Bij het ontwerpen van deze woonvilla is rekening gehouden met het verloop van de aardstralen en wateraders, wat een wens was van de opdrachtgever. Hierdoor is er een wijd opgezette plattegrond tot stand gekomen, waardoor ook het leidingen- en kanalenverloop zeer uitgebreid is geworden. Ook deze woning is ontworpen volgens klimaatsysteem D, waardoor een comfortabel leefklimaat geregeld kan worden.

Bij deze woning wordt op 2 manieren warmte teruggewonnen, namelijk door 2 WTW-units en een douche-WTW. De WTW-units halen warmte uit de retourlucht, die weer wordt gebruikt om de verse lucht te verwarmen. Bij douchen gaat veel energie verloren, maar door de toepassing van een douche-WTW kan deze energie opnieuw gebruikt worden.

Naast de garage van deze woning wordt een zwembad gerealiseerd, waarvoor de nodige installatieruimte gereserveerd moet worden. Denk dan aan de waterpompen, filters en verwarming. Op het dak van de garage worden PVT-zonnepanelen toegepast, die gekoppeld worden aan een kleine warmtepomp voor de verwarming van het zwembad. In de kelder van de garage is ruimte gereserveerd voor de installaties van het zwembad.

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

Hedendaagse woonboerderij + schuur

Deze woning is ook ontworpen volgens klimaatsysteem D (balansventilatie). In het souterrain zijn 2 WTW-units geïnstalleerd (Zehnder WHR950 Luxe). Door de warmte van de af te voeren binnenlucht over te dragen naar de verse buitenlucht, wordt 95% van de warmte behouden. Dit type ventilatie-unit is uitgerust met een 100% zomer bypass, waarmee het mogelijk wordt gemaakt om in de warme zomermaanden het huis met koele nachtlucht te ventileren.

Ook is er een warmtepomp in het souterrain geïnstalleerd, die de woning voorziet van warmte via de vloerverwarming. Daarnaast is er ook een HR-ketel geplaatst om zo nodig bij te verwarmen en de woning te voorzien van warm tapwater. De haard in de woonkamer zorgt voor extra warmte en sfeer.

Wat opvalt in de onderstaande 3D-visualisatie, is dat er relatief veel luchtkanalen in de woning ingetekend zijn. Het ventilatiesysteem bestaat uit flexibele kanalen en verdeelunits. Met de verdeelunits kunnen de ventilatiehoeveelheden beter ingeregeld worden en wordt overspraak tegengegaan. Bij grote luchtkanalen die later pas vertakken naar de verschillende ruimten is de kans namelijk groter dat geluid via de kanalen naar naastgelegen ruimten wordt verplaatst (overspraak). Door de verdeelunits wordt de luchthoeveelheid al snel verdeeld over de leidingen, zodat de luchtsnelheid in de kanalen afneemt en daarmee ook de bijgeluiden.

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

 

Luxe rietgedekte woonvilla, Waterfront De Veene

In deze zeer luxueuze villa zijn veel installatiesystemen verwerkt om een zeer comfortabele woning te realiseren. In de onderstaande 3D-visualisatie wordt duidelijk dat het leidingverloop zeer complex is. Met behulp van visualisaties en tekst zullen wij het installatieconcept van deze woning toe te lichten.

Ook voor deze woning is gekozen voor klimaatsysteem D (balansventilatie). De grote glaspartijen zorgen ervoor dat de ochtend- en middagzon de leefkeuken binnen kan vallen. Dit heeft ook als gevolg dat de temperatuur in de woning gedurende de warme zomermaanden kan oplopen. Om die reden is er een koelsysteem in de woning gerealiseerd, waarmee de temperatuur het gehele jaar constant blijft. Bij deze woning zijn Renson Fixscreens toegepast om zo de benodigde koelvraag te beperken.

Om de woning te verwarmen wordt er een warmtepomp geïnstalleerd, die de woning ook kan voorzien van koude. Naast de warmtepomp is er een buffervat geplaatst, die het overschot aan geproduceerde warmte opslaat. De opgeslagen warmte uit het buffervat wordt eerst gebruikt, zodat onnodige in-/uitschakelingen van de warmtepomp worden voorkomen.

De keuken en badkamers liggen ver uit elkaar, waardoor het inefficiënt is om gebruik te maken van één opwekker in de kelder. Op de zolder is een boilervat geplaatst, die de badkamers op de 1e verdieping voorziet van warm tapwater. Hierdoor wordt de afstand tussen de opwekker en de kraan kleiner, wat bijdraagt aan een duurzamere woning. Ook bij deze woning wordt d.m.v. een douche-WTW energie teruggewonnen.

Daarnaast wordt er warmte teruggewonnen uit de retourlucht van het ventilatiesysteem. Er zijn twee WTW-units nodig om de energie uit het grote luchtvolume van de woning terug te winnen. De energie wordt gebruikt om de verse lucht op te warmen.

In de luxe woonvilla wordt ook een stofzuigersysteem gerealiseerd. Op strategische plekken in de woning worden aansluitpunten gerealiseerd, waar een stofzuigerslang op aangesloten kan worden.

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

 

Moderne jaren 30 woning in Dertigerjaren-stijl

Deze woning is ontworpen volgens klimaatsysteem C (natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer). Via de DucoTop 50 ZR-ventilatieroosters in de kozijnen kan verse lucht de woning binnengelaten worden. Middels flexibele luchtkanalen wordt op verschillende punten in de woning vuile lucht retour gezogen.

Middels een WTW-systeem wordt de warmte onttrokken uit de retourlucht. De warmte wordt gebruikt om de woning te verwarmen, waardoor er zo min mogelijk energie verloren gaat. De HR-ketel van Itho Daalderop levert de overig benodigde energie voor het verwarmen van de woning en het warm tapwater. Warmte wordt afgegeven via de vloerverwarming. Daarnaast is er in de woonkamer een gashaard gerealiseerd die warmte en sfeer geeft.

De woning wordt gerealiseerd in De Groote Wielen in Rosmalen, waar op een duurzame manier omgegaan wordt met het regenwater. Door de toepassing van Q-bic infiltratie units wordt het water zo veel mogelijk in de wijk vastgehouden en op een natuurlijke wijze geïnfiltreerd. Voor deze woning zijn 14 bodem-infiltratiekratten voldoende om het regenwater op te vangen. Bij hevige regenval vangen de units een groot deel van het regenwater op; het overige deel stroomt over naar het gemeenteriool.

Het opgevangen regenwater wordt op een natuurlijke wijze geïnfiltreerd in de bodem. Om ervoor te zorgen dat er geen verontreinigende stoffen in het regenwater terecht kunnen komen, heeft de gemeente strenge eisen opgesteld voor het materiaalgebruik voor de bouw van de woning. Er mogen bijvoorbeeld geen zinken goten en HWA’s toegepast worden, tenzij het materiaal gecoat is met een coating die tenminste 15 jaar houdt.

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

Afbeelding: 3D-visualisatie installaties

 

Geïnspireerd geraakt en heeft u ook bouwplannen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive