Architecten gilde blog
Energiezuinig tot energieneutraal ontwerpen

Nieuwbouw vanaf 2020 alleen nog energieneutraal. Bestaande gebouwen zullen deze ontwikkeling volgen, om niet uit de pas te lopen met nieuwbouw. ArchitectenGilde optimaliseert haar ontwerpopgaven, omdat enkel een integrale ontwerpbenadering van vorm, techniek en omgeving het maximale rendement oplevert.

 

Economische benadering (koop en huur)

Energienulwoningen. Dit zijn woningen die evenveel of meer energie opleveren, dan ze verbruiken. Een energierekening is er dus niet. Wel vergt deze ontwikkeling een hogere investering.

Huurwoningen

Bij huurwoningen maakt de hogere investering voor duurzaamheid onderdeel uit van de huurprijs.  De huurprijs is daarmee inclusief een vaste bijdrage voor een reële hoeveelheid energieverbruik van een huishouden. Daarnaast is er een variabel energiedeel, met name voor het gebruik van huishoudelijke apparaten. Op deze manier wordt rekening gehouden met de verschillen in gebruikersbehoefte.

Koopwoningen

Eigenaren van koopwoningen investeren tegen speciale rentetarieven voor hun energieneutrale voorzieningen. Afhankelijk van de eventuele overcapaciteit wordt energie terug geleverd aan het net, of wordt energie in piek-situaties afgenomen van het net.

Duurzaamheid en het energielabel

Voor bestaande woningen volstaat het huidige energielabel prima. Bij woningrenovatie/-vernieuwing vergt het behalen van een A label immers al een behoorlijke investering. Zie bijvoorbeeld deze bestaande jaren 30 woning die we van een energielabel G naar een energielabel A hebben gerenoveerd.

Nieuwbouw valt echter altijd binnen het A-label, waarbij A+ en A++ (nog) veelal uitzonderingen zijn. Op initiatief van de Lente-akkoord partijen is besloten om voor nieuwbouw een andere insteek te kiezen die aansluit bij de energieprestatiecoëfficiënt.

EPC (woningbouw) Label
EPC ≤ 0,2 A ++++
0,2 < EPC ≤ 0,4 A +++
0,4 < EPC ≤ 0,6 A ++
0,6 < EPC ≤ 0,8 A +
0,8 < EPC < 1,0 ? A

 

Zoals eerder opgemerkt zullen nieuwbouwwoningen vanaf 2020 alleen nog maar energieneutraal uitgevoerd mogen worden. Woningen hebben vanaf dan een EPC waarde van maximaal 0, en zullen in de meeste gevallen zelfs energie leveren! Dat betekend dat u elke maand geld terug krijgt van uw elektriciteitsleverancier. In deze tijd misschien nog een te wat optimistisch streven, afgezet tegen de investeringskosten, maar het is wel toekomstmuziek. Zorg daarom voor een goede basis, zodat u op de toekomst heeft voorgesorteerd.

ArchitectenGilde begeleid uw bouwvoornemen, door een intergrale ontwerpmethodiek, in het behalen van een zo laag mogelijke EPC-waarde. In overleg met onze opdrachtgever bekijken we vervolgens welke duurzame investering, in technische installaties, tot verdergaande energiebesparing leidt én welke toekomstige mogelijkheden uw woning nu al bied!

 

Enkele (vernieuwende) technische toepassingen

Electriciteitopwekkende ramen: ‘luminescente zonne-concentratoren’. Dit zijn ramen bedekt met een dunne laag materiaal dat licht opneemt en weer uitstraalt naar smalle zonnecellen op de randen van de ramen. Zo wordt een groot oppervlak aan zonlicht geconcentreerd op een smalle strook zonnecellen. De luminescente zonne-concentratoren kunnen enkele tientallen Watts per vierkante meter opleveren.

 

 

 

Samenhang technische toepassingen

De samenhang tussen alle duurzaamheids-elementen bepaald de energiezuinigheid van een gebouw. Dat vraagt om een uitgekiend gebouwbeheersysteem. Een verwarming die ruimten aan de noordkant verwarmt en ruimten liggend op het zuiden koelt is immers niet erg energiebewust. Hier ligt een warmteoverdrachtsvraagstuk. Uiteindelijk zullen alle voorzieningen met elkaar moeten communiceren door middel van een gebouwbeheersysteem:

– A.O. Smith

– …

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive