Architecten gilde blog

 Architect-ingenieur  ir. Pieter Maurer (MSc.)

 

Als architect word ik gedreven door de invulling die ik mag geven aan de wensen van mijn opdrachtgever. Uw wens is daarbij uw droom, voorzien van een daadwerkelijke intentie.  Ik ervaar het als erg bijzonder wanneer aan mij de eer wordt gegeven hier invulling aan te geven.

Samen een bouwproces aangaan, betekent het onderhouden van een langdurig persoonlijk contact. Mijn opdrachtgevers inspireren mij met hun wensen, ik inspireer hen met de wijze waarop ik hier invulling aan geef. Samen werken we toe naar de bouwaanvraag en het bouwproces dat we met de aannemer realiseren. Een intensieve periode, waarbij ik graag uw belangen van intentie tot oplevering behartig.

Gedrevenheid en kwaliteit voor mijn vak, betekent voor mij het vinden van de juiste dynamiek in mijn werkzaamheden. Daarom stel ik voor elke opdracht een team samen om elkaar te inspireren en uit te dagen. Uw bouwvoornemen wordt onze gezamenlijke droom die we graag werkelijkheid maken.

 

Pieter Maurer, architect.

Mijn beroep en passie als architect ervaar ik als een continue uitdaging, waarin zowel ik als mijn klant verder komen. Het is een continue ontwikkeling op zowel het vakinhoudelijke gebied als het persoonlijke vlak. Geen enkel project is hetzelfde, dat daagt mij elke keer weer uit het maximale uit een opdracht te halen, waardoor we gezamenlijk het programma van eisen overstijgen. 1 + 1 = vele malen meer dan de rationele som der delen.

De verbazing die opdrachtgevers uiten bij de diverse ontwerpbesprekingen geven mij het signaal dat ik op een kwalitatieve manier mijn vak als architect uitoefen. Die tevredenheid, geven mij een diep gevoel van waardering en erkenning.

Gedrevenheid, en een brede interesse en kennis van mijn vakgebied houdt me scherp. Ik voel me als en spin in het web, en verbind moeiteloos de verschillende disciplines met elkaar. Hier komen mijn coördinerende kwaliteiten naar voren. Samenwerken en sparren leidt tot nieuwe inzichten binnen de diverse specialisaties. Onderlinge nieuwsgierigheid, het overbrengen van ideeën door presentaties en intervisiegroepen zorgen voorkennisuitwisseling, en hechte werkrelaties. Op deze manier brengen we elkaar verder.

.

 

Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt maak ik deel uit van een wijd verbreed netwerk met verschillende (bouw)disciplines, waarin kennisuitwisseling centraal staat.

– Het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI NIRIA)
– diverse lokale en landelijke netwerken waarin kennisoverdracht centraal staan.
– Betonvereniging, Centrum hout, Bouwen met staal.

 

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive